20120315-234855.jpg
Vella, vella Quaresma,
Ah! Que no pot caminar,
té moltes cames i s’entrebanca,
entre tots l’hem d’ajudar.

I és que li hem de treure una,
una, una, una, una
i és que li hem de treure una
fins que puga caminar.

Pd. No hi ha res com una bona coŀlaboració.

Anuncis